I Zjazd – książka

image description
Pierwsze wydawnictwo poświęcone szkole.

W planach SAiP na najbliższy rok leży skopiowanie wydawnictw dawnych i zamieszczenie ich treści na stronie.