Kadra I LO

Dyrektorzy i nauczyciele

LP.

 IMIĘ  I NAZWISKO

STOPIEŃ  NAUKOWY SPECJALNOŚĆ

CZAS  PEŁNIENIA  FUNKCJI

1 Wojciech  Czerwiński doktor historia 20.IV.1945-31.VIII. 1948
2 Władysław  Salamon magister filologia klasyczna 1.IX.1948 – 31.VIII.1950
3 Jerzy  Gutowski matematyka 1.X.1950 – 31.VIII.1953
4 Antoni  Cieciura magister biologia 1.IX.1953 -31.VIII.1964
5 Jan  Pacławski doktor filologia polska 1.IX.1964 – 31.VIII.1969
6 Ryszard  Pacułt doktor historia 1.IX.1969 – 31.VIII.1991
7 Krystyna  Ignacy magister matematyka 1.IX.1991 – 31.VIII.1992
8 Jarosława  Słowiak magister matematyka 1.IX.1992 – 31. X 2000
9 Alicja Bachowska magister matematyka, informatyka p.o. dyr. 1.XI – 11 II 2001
10 Ryszard Więcek

Małgorzata Targosz

magister

magister

technika, informatyka

matematyka, informatyka

12. II 2001 – nadal

p.o. dyr. 1.VII-01 II 2011, 01 IV-31. VII 2015


Lista nauczycieli

Opublikowano: wtorek, 11, czerwiec 2013 16:30,    R.W.

Odsłony: 4976 (do 2015)

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W LICEUM W LATACH 1945-2005

Zamieszczony spis pochodzi z 2005 r. z książki z okazji V Zjazdu. Tabela zawiera, prócz nazwisk, również nauczane przedmioty. Większa ilość danych występuje przy osobach, które wyraziły zgodę na ich publikację.

Dane zawarte w tabeli będą na bieżąco uzupełniane, na podstawie wniosków i materiałów samych zainteresowanych

 

Adamiec Paweł ur. 22.08.1934 Kuźnia Raciborska Nauczany przedmiot: fizyka
Adamów Józef ur. Nauczany przedmiot:  W I LO: 1.09.1966 – 31.08.1981 Pełnione funkcje w szkole: Ścieżka zawodowa: W szkolnictwie podstawowym od 15.08.53 do 31.08.64 – szkoły podstawowe w Turzu, Markowicach, Pietrowicach Wielkich, Dziergowicach. W latach 1954 – 1956 Zasadnicza Służba Wojskowa. Kilka miesięcy w 1957 – KZG Opole, w 1958 – praca przy budowie Elektrowni Blachownia. W roku szkolnym 1964/1965 LO w Kędzierzynie, 1965/66 – urlop naukowy, następnie W I LO do 1981, !981 – 1988 ZSZ i Technikum w Kuźni Raciborskiej. Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Złoty Krzyż Zasługi, medal: Zasłużony dla woj. katowickiego, tytuł: prof. szkoły średniej. Artykuł w „Fizyka w szkole” o istocie magnetyzmu, współautor Karol Wittek.
Aftarczuk Stanisława
Bachowska (Stąpor) Alicja
Badura Alfons
Balwirczak Józef
Baraniecka Władysława
Barucha Bogdan
Bensz Urszula
Bieniuszewicz Jan
Bogus Mariola
Bojdo Helena
Brągiel Barbara
Broda Halina mgr filologii romańskiej. Ur. 16.08.1943 Boguchwała woj. podkarpackie język francuski nauczyciel j. francuskiego, wychowawca, opiekun drużyny ZHP, opiekun Szkolnego klubu UNESCO Koźle-15.08.1969 – 15.09.1970 Ostrowiec Świętokrzyski 16.09.1970 – 31.08.1999, Technikum Ekonomiczne Rzeszów uniwersytet Wrocławski Filologia Romańska
Brykalska Barbara
Bugalska (Górecka) Krystyna ur. 29.08.1931 Pliszcz pow. Głubczyce. Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne W I LO: 1958-1989 L.O. Kędzierzyn-Koźle Pełnione funkcje w szkole: Ścieżka zawodowa: 1951-52 Szkoła Podstawowa w Bierawie, 1955-58 Liceum Pedagogiczne w Raciborzu – nauczyciel wych. fiz. Ukończone szkoły: 1952-55 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, 1946-51 L.O. Koźle.  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Złoty Krzyż Zasługi, medal pamiątkowy Serce za Pracę, nadany przez Min. Ośw. i Wych. oraz redakcję „Sportowca” w 1980 r. z inicjatywy Samorządu Szkolnego.
Bunio Danuta
Całek Grażyna
Capi Zygmunt ś.p. Nauczany przedmiot:  język rosyjski.
Chomicka Stanisława
Choromańska Jagiełło Zofia ur. 27.11.1940, Kulczyn Nauczany przedmiot: biologia, chemia  W I LO: 15.08.1981 – 31.12.1994, 22.01.1998 – 31.08.2000 Pełnione funkcje w szkole: nauczyciel Ścieżka zawodowa: Szkoła podstawowa, technikum rolnicze, liceum ogólnokształcące, ośrodek metodyczny (doradca metodyczny) Ukończone szkoły: Liceum pedagogiczne, studia magisterskie, studia podyplomowe z ochrony środowiska III stopień specjalizacji.  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: 3 razy nagroda kuratora, nagroda ministra, złoty krzyż zasługi, w latach 1981 – 90 czterech moich uczniów zakwalifikowało się do centralnego stopnia olimpiady biologicznej. Dwie prace olimpijskie były nagrodzone przez Centralną Komisje Olimpiady biologicznej w Warszawie.
Cichy Józefa Nauczany przedmiot:  język polski.
Cieciura Antoni
Cielecki Antoni
Ciepaj Helena
Ciosk – Rawluk Urszula
Czapla Wiktor
Czerwińska Stanisława
Wojciech Czerwinski urodził się 17 marca 1901 r. w Glichowie, małopolskie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Wiśniowej, naukę w gimnazjum w Krakowie. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiował historię i filozofię. W 1926r. uzyskał stopień doktora filozofii. Po studiach rozpoczął pracę jako nauczyciel w Państwowym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Okres okupacji spędził w Glichowie pod przybranym nazwiskiem Franciszek Czapla, był bowiem poszukiwany przez gestapo za przedwojenną działalność i kontakty z mieszkańcami Śląska Opolskiego. Już pod koniec 1939r. zaangażował się w prowadzenie tajnego nauczania. Pierwszego grudnia 1939r. został powołany dyrektorem tajnego gimnazjum i liceum w Glichowie. Uczył w nim również przedmiotów humanistycznych. Równolegle z tajnym nauczaniem prowadził dr Czerwiński konspiracyjną działalność wojskową. Był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej a następnie Armii Krajowej, dowodząc drużyną i plutonem. Organizował również pomoc dla ludności spacyfikowanych wsi podkrakowskich – Lipnika i Wiśniowej. Po wyzwoleniu Wojciech Czerwiński zgłosił się do dyspozycji władz w Krakowie, deklarując gotowość podjęcia pracy na Śląsku Opolskim. Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach powołało go na stanowisko dyrektora Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Koźlu. Wojciech Czerwiński potrafił połączyć pracę w szkole z zaangażowaniem na rzecz miasta i powiatu. Do 1948 r. był członkiem miejskiej i powiatowej komisji oświatowej.
Czupała  Henryk
Czyż Wiesława
Czyżewski Tomasz
Daciów (Kijanka) Halina ur. 10.05.1950 Iwaniska. Nauczany przedmiot: język polski  W I LO: 1.09.1987 – nadal Pełnione funkcje w szkole: 1987 – 1995 – przewodniczący Zespołu przedmiotów Humanistycznych, 1987 – 89 – opiekun szkolnej drużyny ZHP, 1989 – 1992 – opiekun Samorządu, od 2002 r. – prezes ogniska ZNP.  Ścieżka zawodowa: 1973 – 1974 – Liceum Ogólnokształcące w Głogówku, 1974 – 87 – Zespół Szkół Technicznych w Nysie, 1987 – nadal I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, W 2001 r. uzyskanie kwalifikacji egzaminatora w OKE Wrocław.  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Nagroda Kuratora Oświaty, kilkakrotnie nagrody Dyrektora Szkoły.
Danielewska Danuta
Deutscher Elżbieta
Duda Mieczysław
Dyki (Zboś) Halina
Dziadkowiec Jan
Dziubek Tadeusz
Fabeck Małgorzata
Faber Krzysztof ks. mgr teologii, ur. 20.03.1976 Kluczbork Nauczany przedmiot: religia W I LO: 01.09.2001 – nadal. Ukończone szkoły: Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego), studia podyplomowe Dziennikarstwo na Papieskim Wydziale teologicznym we Wrocławiu. Wikary w parafii św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie – Koźlu. Obecnie – dyrektor Radia Plus w Opolu.
Fandrych Maria
Fąferek Tadeusz
Feilert (Rudol) Emil dr nauk humanistycznych, ur. 25.03.1950 Góra Św. Anny Nauczany przedmiot: jęz. francuski, jęz. niemiecki. W I LO: 01.09.1973-31.08.1994 Ścieżka zawodowa: 1994-96 Zespół Szkół Zawodowych w Zdzieszowicach, od 01.09.1996 Uniwersytet Opolski Ukończone szkoły: 1968 L.O. im. W. Broniewskiego Strzelce Opolskie, 1973 Uniwersytet Wrocławski (romanistyka), 1994 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu (jęz. niemiecki), 1994 WSP Opole licencjat jęz. niemiecki), 1998 Uniwersytet Wrocławski (germanistyka), Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: 1988 specjalizacja II st. w zakresie jęz. francuskiego w Poznaniu.

Nagroda III st. Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie Rektora Uniwersytetu Opolskiego; publikacje w „Zeszytach Eichendorfa”. „Konwersatorium im. J. Eichendorfa”. Tytuł doktora nauk humanistycznych Uniwersytet Opolski.

Felber Renata Nauczany przedmiot:  matematyka.
Filipiak Zofia
Flasza Józef
Florkowski Wiktor
Gardeła Roman
Garecka Katarzyna
Gawlik Genowefa
Gębska Iwona
Glińska Helena
Głomb Krystyna Nauczany przedmiot:  język angielski.
Gratkowska Katarzyna matematyki
Grygo Elżbieta
Gutowski Jerzy Nauczany przedmiot:  matematyka. Dyrektor szkoły.
Guzewicz Tadeusz
Guzik Maria
Haliniak Zofia (Grotowska) mgr chemii ur. 03.03.1961 Prudnik Nauczany przedmiot:  chemia . W I LO: od 1987 – nadal. Pełnione funkcje w szkole: opiekun szkolnego koła PCK, przew. Przedmiotowego Zespołu Samokształceniowego.  Ukończone szkoły:  Uniwersytet Śląski w Katowicach wydz. mat-fiz-chem kier. chemia, studia podyplomowe z ochrony środowiska na Uniwersytecie we Wrocławiu, I stopień specjalizacji w nauczaniu chemii, II L.O. w Kędzierzynie – Koźlu. Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: „Zbiór zadań egzaminacyjnych z chemii – nowa matura” – praca zbior. Katowice 2002 odznaka „Przyjaciel Dziecka” nadana przez TPD, medal okolicznościowy „80 lat PCK”, Honorowa Odznaka PCK III stopnia z okazji 85 lat PCK, Brązowy Krzyż Zasługi. Laureaci Opolskiego Turnieju Chemicznego III, IX, i X edycji.
Hanke Monika
Hopf Ingo
Imielska – Capi Halina ś.p. Nauczany przedmiot:  język francuski.
Jaciów Julia
Jagiella Alina
Jamka Władysław
Jankiewicz-Zborowska Halina  – patrz Zborowska…
Jaschek Eryk
Jaszcz Zofia
Jeński Jan
Jędrzejowska-Marmaj Ewa
Jorkasch Eleonora
Jośko Wolfgang
Józiak Jerzy
Kaczorowska Domicella
Kaczówka Stanisław
Kałuża Jan
Kątna Jadwiga
Kelar Aleksander
Klima Maria
Knapik Aneta
Knefel (Śmigielska) Marianna
Komosa Tadeusz
Korzeniowski Józef
Kościów Janina
Kotowicz Genowefa
Kotowska Helena
Kotusz Gołabek Dorota mgr ur. 26. 10. 1937r Nauczany przedmiot: Język Polski  W I LO: W liceum dziennym od r. 1979 do 1985 w liceum dla pracujących od początku przeniesienia go z Kędzierzyna do Koźla aż do końca istnienia.  Pełnione funkcje w szkole: nauczyciel Ścieżka zawodowa: Od r. 1954 do 1958 jako nauczycielka w szkole Podstawowej w Centawie, 1958 – 1963 Szkoła podstawowa w Januszkowicach, 1963 – nauczycielka języka polskiego w liceum dla pracujących najpierw w Kędzierzynie (po przeniesieniu szkoły w Koźlu) do końca istnienia liceum, od 1979 do 1985 Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu (dzienne), od 1985 do 1988 Liceum Medyczne w Kędzierzynie – Koźlu, od 1988 do 1997 Szkołą Podstawowa w Januszkowicach (do 1991r jako nauczycielka języka polskiego). Od 1991 do 1997 jako nauczycielka języka niemieckiego, sezonowo zatrudniana również w Szkole Podstawowej nr. 2 w Zdzieszowicach oraz w szkole podstawowej w Żyrowej (język niemiecki) Ukończone szkoły: Studia wyższe i podyplomowe.  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Złoty Krzyż zasługi, Nagroda Kuratora.
Kozak Elwira Puchalska ur. 05. 04. 1930 r. Błaszki pow. kaliski Nauczany przedmiot:  W I LO:  W I LO: język polski Pełnione funkcje w szkole: opiekun kółek recytatorskiego i teatralnego prowadzenie księgi protokołów Ścieżka zawodowa: Państwowe Nauczycielka jęz. polskiego L.O. w Łochowie (nakaz pracy) 08. 1953 do 02. 1955. od 03. 55 do 11. 57 SP nr 1,4,6 w Kędzierzynie. Stan pozasłużbowy 1957 – 1968. SP nr 9 w Kędzierzynie 09. 1968 do 08. 1973. L.O. im. H. Sienkiewicza w Koźlu od09. 1973 do 08. 1989. Przejście na emeryturę, praca w niepełnym wymiarze: I L.O. 09. 1989 do 08. 1991, SP nr 2 12. 1991 do 03. 1992, SP nr 6 10. 1993 do 08. 97, I L.O. 11. 97 do 08. 99. Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Profectus” 11. 99 do 12. 2000. Ukończone szkoły:  Gimnazjum i Liceum im. Anny Jagiellonki w Kaliszu (1945-50), Uniwersytet Łódzki, Wydział Humanistyczny, kierunek filologia polska (1950-53), WSP w Opolu, Wydział Filologiczno – Historyczny – zaoczne studia magisterskie na filologii polskiej (1972-74). Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej wychowawczej 1984, Nagroda Dyrektora I L.O. 1988, 1990. Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w uznaniu szczególnych zasług w kształceniu młodzieży, nagroda jubileuszowa 1989.
Kozłowska Bogumiła Nauczany przedmiot:  język angielski.
Krawczyk Irena
Krebs Piotr
Król Barbara Nauczany przedmiot:  język niemiecki.
Krzywik Marianna
Kula Halina
Kurek Agnieszka
Kusz Łucja
Laskiewicz Bożena Nauczany przedmiot:  język polski.
Lewandowski Piotr Nauczany przedmiot:  historia, WOS.
Lipnicka – Gorzelnik Bożena
Łuczkiewicz Maria
Łydka Napierajczyk Bogusława ur. 24.01.1961 Kędzierzyn-Koźle Nauczany przedmiot:  , j. polski. W I LO: 1987-nadal Pełnione funkcje w szkole: opiekun szkolnej redakcji gazetki „Cegła”. Ścieżka zawodowa: 1983-87 Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu Ukończone szkoły:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego w kontekstach kulturowych”, I stopień specjalizacji w nauczaniu jęz. polskiego,. I L.O. Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: prezentacja multimedialna „Gotyk w Sztuce”, prace o literaturze Uniwersytet Opole
Maass Vicki
Majchrzak Adam mgr, naucz. dyplomowany ur. 03.12.1949 Radomsko Nauczany przedmiot:  technika, przysposobienie obronne, informatyka W I LO: 15.08.1969-15.08. Ścieżka zawodowa: I L.O. w Kędzierzynie-Koźlu, Wydz. Oświaty UM – insp. BHP, II L.O. w Kędzierzynie-Koźlu Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu, LOK – instruktor nauki jazdy i przepisów ruchu drogowego Ukończone szkoły:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, kier. wych. techn., studia podyplomowe kier. wt WSP Kraków, studia podypl. WSP Opole kier. informatyka dla naucz. wt, Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: medal Zasłużony Opolszczyźnie, Złoty i Srebrny Medal dla Obronności Kraju, Złota Odznaka LOK, Krzyż IV st. Zasłużony dla PCK, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Kuratora i Ministra Oświaty.
Majchrzak Zenobia (Majewska) mgr               ur. 01.01.1947 Wierzchowiska Nauczany przedmiot: jęz. polski W I LO: 15.08.1969-15.08.1971. Pełnione funkcje w szkole: Ścieżka zawodowa: wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Kędzierzynie-Koźlu, Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, II stopień specjalizacji w naucz. jęz. polskiego, Studium Podyplomowe dla naucz. jęz. polskiego, egzaminator OKE, Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Zasłużonemu Opolszczyźnie, Zasłużony dla Kultury Śląska Opolskiego, Srebrna i Złaota odznaka „Zasłużony Kolejarz”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Komunikacji i Transportu III i II stopnia, Nagroda Ministra Edukacji
Malis Pia
Mańkowska Barbara Nauczany przedmiot:  język angielski.
Marczyński Rudolf  mgr ur. 27.10.1945 Wola Mędzrzechowska – woj. Małopolskie Nauczany przedmiot: Historia, wiedza o społeczeństwie, przysposobienie obronne.  W I LO: 1969r – nadal Pełnione funkcje w szkole: 1969r – nadal – opiekun Szkolnego Koła Ligi ochrony Kraju, 1969 – 1973 – pełniłem obowiązki kierownika internatu Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu, 1980 – 1989 – kierownik zespołu metodycznego nauczycieli przysposobienia obronnego Kędzierzyna – Koźla, 1992r – nadal – komendant obrony cywilnej w szkole, 2001r – nadal – społeczny inspektor BHP na terenie szkoły. Ścieżka zawodowa: 1974 – 1992 – Liceum Medyczne im. Marii Niemczewskiej w Kędzierzynie – Koźlu, 1975 – 1976; 1993 – 1997 – Zespól Szkół Zawodowych im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu, 1976 – 1993 – Zespól Szkół mechanicznych im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego przy Kozielskiej Fabryce Maszyn (dla pracujących), 2000r – nadal Liceum Ogólnokształcące „EKO – AURA” w Kędzierzynie – Koźlu (dla pracujących eksternistycznie) Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu – kierunek historia, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie (szkoła średnia), Studium Przedmiotowo – metodyczne przysposobienia obronnego w Raciborzu.  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: 2003r – Medal kmisji Edukacji Narodowej, 1990r – złoty krzyż zasługi, 1984r i 1986r – brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”, 1985r – odznaka „Zasłużonemu Opolszczyźnie”, 1993r – brązowy medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, 1985r – złota odznaka :Zasłużony działacz LOK”, 1976r i 1982r – srebrna odznaka „Zasłużony działacz LOK”, 1974r – brązowa odznaka „Zasłużony działacz LOK”. Nagrody: 1978r – Ministra Edukacji Narodowej, 1996r – Kuratora Oświaty w Opolu, 1984r – Inspektora Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu, 1988r, 1989r, 1990r, 1992r, 1995r – Dyrektora szkoły. Publikacje: artykuł na łamach czasopisma „Przysposobienie obronne (Obrona Cywilna) w szkole” nr3/1991.
Maruszczak Bernarda
Mazur Małgorzata Nauczany przedmiot:  język polski.
Mazurkiewicz Małgorata Nauczany przedmiot:  język polski.
Mączyński Jakub Nauczany przedmiot:  język angielski.
Menc Ernest
Michalik Henryk  
Mikołajewicz Adolf  
Mikus Józef  
Misiewicz Konik Stanisława ur. 9.12.1934 Kopki Nauczany przedmiot: wychowanie techniczne  W I LO: 16.08.1952 Szkoła podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Koźlu.  Pełnione funkcje w szkole: Prezes ogniska ZNP, Opiekun spółdzielni Uczniowskiej.  Ścieżka zawodowa: Szkoła Podstawowa przy Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Ogólnokształcące, częściowo Zespól Szkół Zawodowych im Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu. Ukończone szkoły: Liceum Ogólnokształcące + dziesięcio miesięczny kurs pedagogiczny, trzy letnie Studium Nauczycielskie – kierunek – Gospodarstwo domowe i praca ręczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w zakresie wychowania technicznego..  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: 1974r Złoty krzyż zasługi, !978r Złota Odznaka ZNP, 1979r Zasłużonemu Opolszczyźnie, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Nagrody: 1978r Nagroda I stopnia, 1974r za wybitne rezultaty w pracy dydaktycznej i wychowawczej, 1983r nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy. Dyplomy za wkład pracy w przygotowanie młodzieży do olimpiady wiedzy technicznej lata 1979, 1982, 1983, 1984, 1984/1985.
Misiołek Aleksandra Nauczany przedmiot:  matematyka.
Mroczkowska Barbara
Muc Mirosława Nauczany przedmiot:  język polski.
Niemiec Stanisław
Niewczas Edward
Nowacka Danuta
Nowak Anna  Nauczany przedmiot:  matematyka.
Ogonowska (Bartnik) Małgorzata
Olearczyk Iwona ur. 16.05.1975 Głubczyce Nauczany przedmiot:  wychowanie fizyczne W I LO: 01.09.1997 – nadal. Pełnione funkcje w szkole: członek komisji socjalnej, opieka nad szkolną kroniką sportową, filmowanie i nagrywanie imprez kulturalnych szkoły, prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych piłki nożnej dziewcząt. Ukończone szkoły:  1994 I L.O. w Kędzierzynie – Koźlu, 1997 – Kolegium Wychowania Fizycznego w Raciborzu, 1999 USM na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2004 – Podyplomowe Studia Trenerskie (koszykówka) na AWF Katowice Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: sukcesy drużyny piłki nożnej dziewcząt (halowa i na trawie), nagroda dyrektora szkoły – X 2001 r, podziękowanie Miejskiego Ośrodka Sportu – X2001, List gratulacyjny Starostwa Powiatowego Kędzierzyna – Koźla – XI. 2003.
Olejniczak Marcin
Olichwer Czesław Nauczany przedmiot:  chemia, fizyka.
Omyła Maria
Orkusz Kazimierz
Orzeszyna (Gajda) Leokadia
Otrębowicz Janina ur. 16.06.1940 Horożanka pow. Podhajce, woj. Tarnopolskie. Nauczany przedmiot: historia, język łaciński  W I LO: 1963 – 1994. Pełnione funkcje w szkole: Opiekun Samorządu Uczniowskiego (11 lat), protokolant posiedzeń Rady Pedagogicznej, Zastępca Dyrektora LO. Ścieżka zawodowa: 1963 – 1967 Szkołą Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Koźlu, 1968 – 1993 – Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie – Koźlu, Liceum Medyczne w Koźlu (15 lat), II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie jako nauczyciel języka łacińskiego (4 lata), Towarzystwo Ziemi Kozielskiej – sekretarz i opiekun Baszty (17 lat). Ukończone szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Studium Filozoficzno – Religioznawcze na UJ w Krakowie (studia podyplomowe).  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: 1974 – Wyróżnienie za szczególnie dobre rezultaty pracy z młodzieżą w konkursie Towarzystw Regionalnych Opolszczyzny, 1980 Medal Zasłużony Opolszczyźnie, 1985 Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 1987 Odznaka: Zasłużony dla Ruchu Regionalnego, 1990 Zasłużony dla Kędzierzyna – Koźla. Nagrody: Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej 1975 r. Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Opolu 1981 r. Nagroda Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu za opracowanie scenariusza i realizację imprezy „Dzień Kozła”. Nagrody dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza: za wyróżniające się osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, za rozbudzanie postaw patriotycznych, zainteresowań naukowych i dydaktycznych, 1987, 1989, VI 1990, X 1990, 1991. List pochwalny Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle z okazji Dnia Działacza Kultury – 1985 r.
Pacławski Jan prof. zw. dr hab. ur. 14.02.1935 r. Leszczawa Dolna. Nauczany przedmiot: język polski. W I LO: 16.08.1964 – 30.08.1969 Pełnione funkcje w szkole: dyrektor Ścieżka zawodowa: Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Opolu, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach, następnie w Brzegu. Tam również kierownik filii Liceum dla Pracujących, Akademia Świętokrzyska – adiunkt, docent, prof. nadzwyczajny i zwyczajny. Funkcje na uczelni – kierownik zakładu, dziekan, prorektor.  Ukończone szkoły: filologia polska Uniwersytet Jagielloński, Liceum Pedagogiczne w Przemyślu. Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Większe publikacje książkowe: „Literatura dla dzieci i młodzieży”, „Proza fabularna Ksawerego Pruszyńskiego”, „Twórczość literacka Karola Szejnochy”, „Problemy kompozycyjne twórczości Józefa Nortona”, „O twórczości Juliana Stryjkowskiego”, „Szkice o współczesnych twórcach literatury”, „Powieści i eseje Juliana Stryjkowskiego”, „O reportażu i reportarzystach”, „Proza literacka Jerzego Putramenta”.
Pacułt Ryszard Nauczany przedmiot:  historia, PNOS. Dyrektor szkoły.
Pająk Anna  
Pastuszczak Kazimierz magister prawa ur. 1. XI. 1925 r. Bałuczyn woj. tarnopolskie. Nauczany przedmiot:  W I LO: geografia, historia Pełnione funkcje w szkole kierownik internatu, opiekun klas VIIIa i Ixa, opiekun szkolnej organizacji „Liga Morska”. Ścieżka zawodowa: Szkoła Podstawowa w Ostrożnicy: 1. VIII. 1946 – 31. VIII. 1947, Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Kędzierzynie: 1. IX. 1947 – 31. III. 1948, Liceum Ogólnokształcące w Koźlu: 1. XIII. 1948 – 31. VII. 1949 oraz 1. IX. 1949 do 22. IV. 1950; Zasadnicza Szkoła Budowlano-Metalowa w Pyskowicach od 1. XII. 1952 – 31. VII. 1953 r. Ukończone szkoły: studia wyższe, szkoła średnia, studia podyplomowe: 3. letnie Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach, Wydział Admoinistracji Publicznej (od 1950 r. WSE), Uniwersytet Łódzki w Łodzi – Wydział Prawa, Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Opolu – aplikacja wraz z egzaminem uprawniającym do wykonywania czynności radcy prawnego, Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Króla W. Jagiełły w Dębicy – kierunek przyrodniczy. xxx tu jeszcze kursy ew. wpis. Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Srebrne Odznaczenie im. Janka Krasickiego, Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego”, odznaka honorowa „Zasłużonemu Opolszczyźnie”, złota odznaka honorowa NSZZ Pracowników Przemysłów: Chemicznego, Papierniczego, Szklarskiego, Ceramicznego”, Srebrna Odznaka OHP, Dyplom Uznania Zjednoczenia „Petrochemia”, List Pochwalny ZW LPŻ w Katowicach.
Paszkiewicz-Trzaska Krystyna
Paszkiewicz Kazimierz
Pelc Damin
Pieczyk Sylwia
Pietryszyn Barbara
Pietryszyn Mieczysław
Pilch Ignacy
Piotrowska Danuta Nauczany przedmiot:  wychowanie fizyczne.
Pisula Anna
Ploch Jan
Płachta Bogacka Aleksandra ur. 7. 08. 1951r Chorzów Nauczany przedmiot: muzyka, chór, Zespól Muzyki Dawnej „Preambulum”  W I LO: 1988 – 2002. Ścieżka zawodowa: 1970 – 1971 b. prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu (obecnie Urząd Miejski) – referent, 1971 – 1976 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Opolu – samodzielna księgowa, 1975 – 1988 Państwowa Szkołą Muzyczna I stopnia nr 2 i nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu – nauczyciel, 1988 – 2002 I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie – Koźlu – nauczyciel, równocześnie 1991 – 2—2 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr2 w Kędzierzynie – Koźlu – nauczyciel, 1983 nauczyciel mianowany, 1997 – I stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczania muzyki, 1999 r II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania muzyki, 2002 r stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany. Ukończone szkoły: Technikum Ekonomiczne w Opolu – 1970 r. Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Opolu – 1975 r. Akademia Muzyczna w Katowicach – 1981 r.  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: 1994 r. Nagroda Kuratora Oswiaty w Opolu, 1999 r. Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty.
Pogorzelska Marzanna (Klimczyk) mgr, ur. 18.10. 1964 r. Nysa. Nauczany przedmiot: jęz. angielski W I LO: 1994 – nadal. Ukończone szkoły: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, filologia angielska Uniwersytet Opole Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: stypendium Rady Europy (2003) – konf. nauczycieli europejskich na Malcie. Stypendium fundacji Socrates-Comenius – „Nauczanie Praw Człowieka” (2002, Portugalia) 1992-93 szkoła Podstawowa w Leśnicy Opolskiej,       1996- nominacja do tytułu „Mistrza” w Ogólnopolskim Plebiscycie „Mój Belfer”. Organizacja regularnych zajęć dla uczniów I L.O. z native speaker’ami z USA i Wlk. Bryt.
Pokrywka Piotr Nauczany przedmiot:  historia i wiedza o społeczeństwie.
Polinowska – Miłek Katarzyna Nauczany przedmiot:  biologia i chemia.
Przodała Marian
Pudlik Elżbieta
Pustelnik Krystyna (Trabasz) mgr, nl dypl. ur. Nauczany przedmiot: język rosyjski W I LO: 1973-1999 Pełnione funkcje w szkole: prezes Szkolnego Ogniska ZNP. Ścieżka zawodowa: I LO, II LO. 1998-2003, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu dyr. szkoły od 1999-nadal.Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu – filologia rosyjska, LO. im. J. Kochanowskiego w radomiu, studia podyplomowe w zakr. filologii rosyjskiej warszawa, studia podypl. Organizacja i Zarządzanie w Oświacie w Wałbrzychu. Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Odznaka honorowa Zasłużonemu Opolszczyźnie, Złota Odznaka Towarzystwa Miłośników Lwowa, 5 nagród Kuratora Oświaty w Opolu, Czasopismo Semper Fidelis – „Znów wspomionamy Orlęta”, Nowy Biuletyn Szkolny „Sztandar Szkoły”, oprac. „Historia Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie-Koźlu, art. w „Głos Kresowian”, konsultant dydaktyczny podr. do nauki jęz. ros. dla gimnazjum.
Pużak (Ignacy) Krystyna Nauczany przedmiot: astronomia, matematyka. Dyrektor szkoły.
Pyka Dominik
Radłowska Barbara
Radłowska Irena
Raksimowicz Helena
Ratyńska Maria
Reichert Jan
Rogula (Słowiak) Jarosława Nauczany przedmiot:  matematyka. Dyrektor szkoły
Romanowicz Magdalena
Sabis Iwona Nauczany przedmiot:  matematyka.
Sacher (Ferc) Kamilia
Salamon Władysław
Sarapuk Tadeusz
Sarek Władysław
Sawicka – Fernezy Grażyna Nauczany przedmiot:  język polski.
Sękowska Barbara Nauczany przedmiot:  język angielski.
Siemaszko Tomasz
Sikorska Maria biblioteka.
Siodlaczek Jerzy Nauczany przedmiot:  język angielski.
Sitarz Aneta
Skowron Cecylia Nauczany przedmiot:  matematyka.
Słowiak (Rogula) Jarosława ur. 26.06.1949 Krechów (Ukraina) Nauczany przedmiot: matematyka  W I LO: 1975 – 2002 Pełnione funkcje w szkole: dyrektor, nauczyciel Ścieżka zawodowa: 1990 – 1992 – Wizytator Kuratorium Oswaity w Opolu. Ukończone szkoły: Liceum Pedagogiczne w Głogówku, Wyższa Szkoła pedagogiczna w Opolu.  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania.
Smogór (Kubiak) Krystyna mgr ur. 2.03.1936 Hetlange – Grande (Francja) Nauczany przedmiot: historia, język francuski  W I LO: dwa lata Pełnione funkcje w szkole: nauczyciel Ścieżka zawodowa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kędzierzynie, LO nr 2 w Kędzierzynie, I LO w Koźlu (już na emeryturze). Ukończone szkoły: Liceum Pedagogiczne w Głogówku, Uniwersytet Śląski – historia, Studia podyplomowe – UJ Kraków religioznawstwo. Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Trzy nagrody ministerialne, tytuł profesora szkół średnich, kilka odznaczeń i medali, które dzisiaj nie mają żadnej wartości.
Sojka – Parusel Janina Nauczany przedmiot:  propedeutyka filozofii, etyka, pedagogika. Pełni obowiązki pedagoga szkolnego.
Sokół (Żołyniak) Beata Nauczany przedmiot:  chemia.
Sosin Emilia
Sowińska Joanna
Starczewska Karolina
Starzyk Henryk
Stasiak Krystyna
Stefanowicz (Gajdzińska) Jadwiga ur. 20. 07. 1940 Grajewo  Nauczany przedmiot: Język Polski  W I LO: 1961 – 1999 Pełnione funkcje w szkole: Opiekun samorządu Szkolnego, protokolant posiedzeń RP. Ścieżka zawodowa: 1961 – Liceum Ogólnokształcące w Koźlu. Ukończone szkoły: 1957 r – liceum, egzamin dojrzałości, 1961 r – studia wyższe.  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: 1970 – Medal 800 – lecia Miasta Koźle, 1980 = „Zasłużony Opolszczyźnie”, 1982 – „Złoty Krzyż Zasługi”, 1991 – Krzyż Kawalerski, Order Odrodzenia Polski.
Stelmach Grażyna Nauczany przedmiot:  język francuski, podstawy przedsiębiorczości.
Stemplewski Adam
Swedek Tadeusz
Sypko Małgorzata Nauczany przedmiot: matematyka.
Syrek Andrzej
Szal (Lisek) Zenobia Nauczany przedmiot:  fizyka.
Szargut Iwona Nauczany przedmiot:  język rosyjski i  angielski.
Szatkowska-Strzała Marionella Nauczany przedmiot:  język angielski.
Szewczuk Jan
Szkodziński Witold Nauczany przedmiot:  język angielski.
Szołdra Józef
Szpaczek Krzysztof
Szychniewicz Jolanta
Szyller Józef
Szymańska Bożena Nauczany przedmiot:  język łaciński.
Śleszyńska Alicja
Ślósarz Tadeusz
Śmigielski Stanisław mgr ur. 23.07.1948 Sukoszowa Nauczany przedmiot: jęz. rosyjski, PNOS W I LO: 1.09.1975-31.08.1985Pełnione funkcje w szkole: instruktor – opiekun XVIII Szczepu Drużyn ZHP. im. E. Plater Ścieżka zawodowa: Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu, Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu, Delegatura Opolskiego Kuratorium Oświaty (1986-91), Kuratorium Oswiaty w Opolu (1991-95) Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (1995-2004)Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Złoty Krzyż Zasługi (1991)
Świder Krystyna Nauczany przedmiot:  biologia.
Świentek – Kozieł Róża
Talar Urszula mgr biologii, ur. 09.10.1950 Kędzierzyn-Koźle. Nauczany przedmiot: biologia, chemia, higiena. W I LO: 1974 -1980. Pełnione funkcje w szkole: opiekun SK LOP „Wrzos”. Ścieżka zawodowa: Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Woj. Osrodku Medycyny Pracy 1980-2000, Laboratorium Analityczne „Inparco” w Kędzierzynie-Koźlu 2000-2003. Ukończone szkoły: Uniwersytet Wrocławski, I L.O. w Kędzierzynie-Koźlu Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Publikacja artykułu „Popularyzacja ochrony środowiska wśród uczniów Kędzierzyna-Koźla” kwartalnik „Wczoraj-dziś-jutro” nr 3/78, uczennica- finalistka Ogólnopolskich Zawodów Biologicznych III st. w Warszawie w 1978 r. (pierwsza w historii L.O. w olimp. biol.).
Tarczyński Józef
Targosz Małgorzata Nauczany przedmiot:  matematyka. Zastępca dyrektora od 2001 r. – nadal. W tym czasie również pełniąca obowiązki dyrektora 1.VII-01 II 2011, 01 IV-31. VII 2015
Telge Gudrun
Tichanów Barbara
Tłuczek Beata
Tokarska – Czarnota Olga
Toporowska Elżbieta Nauczany przedmiot:  biologia
Trawińska Kubieniec  Stanisława ur. 1.02.1936 Kocierz koło Żywca  Pełnione funkcje w szkole: bibliotekarka Ukończone szkoły: Liceum Pedagogiczne, Studium Nauczycielskie we Wrocławiu – geografia, Bibliotekarstwo przy UŚ w Katowicach. Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Kawalerski Krzyż Zasługi, Publikacje w „Poradniku B-rza” i „Geografia w Szkole”.
Trombik Eugeniusz
Turowska Małgorzata Nauczany przedmiot:  matematyka
Urbanik Barbara mgr filozofii właściwej ur. 6.IV.1957 r. Nauczany przedmiot: język włoski, wiedza o kulturze.  W I LO: 1.IX.1995 – nadal. Pełnione funkcje w szkole: Opiekun pokoju nauczycielskiego. Ścieżka zawodowa: Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu. I Liceum Ogólnokształcące w Opolu, III Liceum Ogólnokształcące w Opolu, I Liceum Ogólnokształcące w Koźlu. Ukończone szkoły: Technikum Dokumentacji Budowlanej w Kędzierzynie – Koźlu, Uniwersytet Warszawski – wydział Neofilologii w Warszawie, studia podyplomowe – Wiedza o Kulturze w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.
Urych Joanna Nauczany przedmiot:  wychowanie fizyczne
Urych Zbigniew ur. 28.01.1949 Leszno Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne.  W I LO: 1.09.1978 – 31.08.1979, 1.09.1979 – nadal. Pełnione funkcje w szkole: Nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun sali gimnastycznej Ścieżka zawodowa: PP Żegluga na Odrze, Wrocław – asystent mechanika. Technikum Żeglugi Śródlądowej w Koźlu – nauczyciel. Liceum Medyczne Koźle – nauczyciel. Zawodowe Studium Medyczne Koźle – nauczyciel Ukończone szkoły: Technikum Żeglugi Śródlądowej w Koźlu, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, podyplomowe: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Nagrody Dyrektora szkoły – 2 I LO Koźle. Nagroda Kuratora Oświaty w Opolu. Medal za zasługi dla „Województwa Opolskiego”. Złota odznaka, Medal Edukacji Narodowej – Warszawa. Osiągnięcia sportowe w sporcie szkolnym na poziomie Mistrzostw Województwa Opolskiego.
Wacowska Bogusława Nauczany przedmiot: język rosyjski, potem w SP 39 język angielski  W I LO: 1969 – 1975  Pełnione funkcje w szkole: nauczycielka. Ścieżka zawodowa: I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza, Instytut Gospodarki Materiałowej w Katowicach (tłumacz, kierownik pracowni dokumentacji), Szkoła Podstawowa nr 39 w Sosnowcu – nauczyciel. Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, studia podyplomowe na uniwersytecie im. A Mickiewicza w Poznaniu („Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”)  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Nagroda Ministra Oświaty III – go stopnia, nagrody dyrektorów zakładów pracy.
Warner Renata
Wawrzik (Franiczek) Anna ur. 7. 02. 1951 r Koźle Nauczany przedmiot: język polski  W I LO: 1.09.1973 Pełnione funkcje w szkole: nauczyciel Ścieżka zawodowa: Od 1973 w I LO nauczyciel języka polskiego. Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, szkoła średnia Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie.  Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Brązowy Krzyż Zasługi, Nagroda Kuratora.
Wendykier Stefan ur. 22.02.1949r Jastrzębska Wola Nauczany przedmiot: chemia  W I LO: 1.09.1971 r – 31.12.1974 r Pełnione funkcje w szkole: nauczyciel Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu.
Wędzicha Maria mgr geografii Nauczany przedmiot: geografia  W I LO: 1954 – 1987, 14 II 1999 – 31 VIII 1999, w niepełnym wymiarze godzin: IX 1987 – 31 VIII 1992r, 1 IX 1999 – 31 VIII 2000. Pełnione funkcje w szkole: kierownik internatu. Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Złoty Krzyż Zasługi 1975r, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1986. Odznaka Honorowa „Zasłużony Opolszczyźnie” 1980 r. Srebrna Honorowa Odznaka PTTK w 1978r. Złota Odznaka „Zasłużony w prazy PTTK wśród młodzieży” w 1980 r. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” w 1983 r. Nagroda specjalna przyznawana przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w 1986r. Nagroda przyznawana przez komitet łowny Olimpiady Geograficznej za zaangażowanie i wysiłek w przygotowaniu uczniów do Olimpiady Geograficznej w 1977 r. Nagroda przyznawana przez Prezydium Zarządu łownego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w uznaniu zasług położonych w toku przygotowania uczniów do dotychczasowych dziesięciu Olimpiad Geograficznych w 1985 r. Dyplom za Twórcze wysiłki i osiągnięcia w pracy pedagogicznej w 1986 r. Inne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Kuratorium oraz Dyrektora Szkoły.
Wiecheć Danuta (Druszcz) mgr filologii polskiej ur. Nauczany przedmiot: język polski.  W I LO: 1998-2003. Ścieżka zawodowa: Szkoła Podstawowa nr 15, Zespół Szkół Zawodowych „Kofama”, Zespół Szkół Zawodowych „Azoty”, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej. Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Złoty Krzyż Zasługi.
Wierzba Mirosław Nauczany przedmiot:  technika, informatyka. Wicedyrektor szkoły
Więcek Ryszard mgr techniki ur. 26 XI 1956 r. w Chorzowie. Nauczany przedmiot:  W I LO: technologia informacyjna, informatyka, technika. Pełnione funkcje w szkole: kierownik filii Wojewódzkiego Ośrodka Politechnicznego, przew. SK NSZZ Solidarność, dyrektor szkoły. Ścieżka zawodowa, inne miejsca pracy: Gminna Szkoła Zbiorcza w Pawłowiczkach, Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła podstawowa nr 2 – zast. dyrektora. Ukończone szkoły: Studia podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie w Oświacie, studia podyplomowe „Informatyka dla nauczycieli WT”, Wydział Techniki Uniwersytet Śląski, I L.O. w Kędzierzynie-Koźlu. Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Medal Edukacji Narodowej, Odznaka Młody Mistrz Techniki woj. katowickiego, Zasłużony dla Miasta Kędzierzyna – Koźla, Patent Zwyczajny „Automatyczne sterowanie w sprężarkach o ograniczonym smarowaniu”.
Więcek Urszula mgr historii, ur. 5.10.1945 Wieluń Nauczany przedmiot:  historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie plastyczne (1973/74)W I LO: 1. 09. 1973 – nadal Pełnione funkcje w szkole: Ścieżka zawodowa: 16.08.1968-31.08.1973 Szkoła Podstawowa nr 9 im. J. Gagarina w Kędzierzynie-Koźlu Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Studium Przedmiotowe dla Nauczycieli Historii WOM Opole Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Kuratora Oświaty (3), Laureaci i finaliści Olimpiady Historycznej.
Wilpert-Kołkiewicz Beata Nauczany przedmiot:  historia, geografia
Wisłocki Andrzej
Włoskowa – Nawalkowska Maria
Wojciechowska Danuta
Wojnicki Józef  Nauczany przedmiot:  matematyka
Wojtowicz Krystyna
Wojtuś Barbara
Zabiega Janina
Zając Henryk   Nauczany przedmiot:  muzyka
Zborowska-Jankiewicz Halina mgr matematyki ur. 24. 02. 1940 Trzebinia Nauczany przedmiot: matematyka.  W I LO: od 1.. 09. 1963r do 31 08. 1993r  Pełnione funkcje w szkole: Opiekunka samorządu szkolnego (5 lat), wicedyrektor (19 lat) 1973 – 1992. Ścieżka zawodowa: Nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym, później Liceum Ogólnokształcącym im H. Sienkiewicza w latach 1963 – 1993. Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach, Studium Organizacji i Zarządzania dla nauczycieli – kierowniczej kadry oświatowej w Opolu 1986r. Uzyskane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, publikacje i inne osiągnięcia: Krzyże Zasługi: brązowy i złoty, Nagroda drugiego stopnia Ministra Oświaty i wychowania 1973r, 1984r; Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Opolu 1984r; 1991r.
Ziemska Stefania