historia LO – daty, zasłużeni, poczet

Ważniejsze daty z życia szkoły

1) W ciągu kolejnych lat Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej zmieniał nazwę; początkowo dotyczył szkół, z których rekrutowali się laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. Z czasem zaczęto brać pod uwagę również wyniki matur – przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Zmieniał się również skład partnerów Rankingu. Obecnie (2013) wyróżnia się Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych – tu dwie kategorie: technika oraz licea i dwa „podrankingi” w każdej kategorii – olimpijski oraz maturalny.

 

Tabela historii w aktualizacji…. Cierpliwości

 

Zarys historii szkoły

W 1860 r. władze miasta Koźla podjęły pierwsze próby (nieskuteczne) utworzenia w szkoły, która kształciłaby chłopców na poziomie średnim ogólnokształcącym. W 1876 r. rozpoczęto działania zmierzające do powołania szkoły prywatnej.  I tak, 22 maja 1877 r. rozpoczęła pracę Prywatna Szkołą Męska w Koźlu.

Początkowo szkoła nie posiadała swojego budynku. Zajęcia były prowadzone w wynajętych pomieszczeniach prywatnych domów.  W 1883 oddano do użytku budynek szkolny przy ulicy Żeromskiego; w tym też roku szkoła uzyskała status progimnazjum (w 1919 r. gimnazjum).

Ciekawostką jest to, że religia była nauczana w trzech grupach, dla wyznania katolickiego, protestanckiego i mojżeszowego. Religii protestanckiej uczył katolicki ksiądz.  Sala gimnastyczna mieściła się w budynku obok wieży ciśnień przy ul. Filtrowej (tam odbywały się zajęcia wf do początków lat 60. ubiegłego wieku).

Stale rosnąca ilość uczniów spowodowała, że podjęto decyzję o budowie dużego budynku; postawiono go na ruinach umocnień fortecznych obok obecnego Urzędu Miasta. Szkoła otrzymała nazwę Królewskie Progimnazjum. Jednakże młodzież przeprowadzono do nowej szkoły dopiero po  I Wojnie, w 1919 r. Szkoła została znacjonalizowana i przyjęła nazwę Państwowe Gimnazjum w Koźlu.

W 1933 roku oddano do użytku skrzydło boczne.  Naukę prowadzono do końca 1944 roku. Zbliżający się front oraz przekształcenie szkoły w zapasowy szpital wojskowy  – to przyczyny zakończenia nauki.

24 kwietnia 1945 r., gdy administrację Koźla przejęli Polacy, do miasta przybył dr Wojciech Czerwiński przewidziany na dyrektora Gimnazjum i Liceum w Koźlu. Po przybyciu do miasta dr Czerwiński przejął budynek, szkoły oraz budynek sali gimnastycznej (ul. Filtrowa). W głównym gmachu zniszczeniu uległo wiele sprzętów szkolnych, znajdowało się około tysiąca łóżek, na ogół w złym stanie, odrapane i poobijane ściany. Niektóre klasy zamienione były przez żołnierzy radzieckich na stajnie. Sam budynek był częściowo uszkodzony; zniszczony dach, uszkodzone okna, zdemolowane pomieszczenia. Jedynie pracownia chemiczna zachowała się prawie w całości.

Dnia 15 czerwca 1945 roku rozpoczęto przygotowawczy rok szkolny. Obowiązki wicedyrektora pełnił wówczas ks. Kazimierz Orkusz. Naukę rozpoczęło 48 uczniów. Do tego czasu wykonano prowizoryczne naprawy i uporządkowano obiekt przy wydatnej pomocy pierwszego szkolnego woźnego, którym został Michał Hajdun. W poważniejsze prace porządkowe i remontowe zaangażowali się także uczniowie szkoły i ich rodzice. W okresie letnim uporządkowano budynek i zaopatrzono go w podstawowe sprzęty: ławki, tablice, stoły i krzesła. Starano się także uporządkować salę gimnastyczną. Gmach ten wymagał jednak gruntownego remontu, ponieważ brakowało w nim podłogi, urządzeń sanitarnych, zły był stan okien i drzwi. 14 czerwca 1945 szkoła uzyskała budynek przy ulicy Piastowskiej 11, który przeznaczono na internat. W roku szkolnym 1945/46 utworzono na bazie 6-cio klasowej szkoły średniej trzy pierwsze klasy gimnazjalne. Obok nich funkcjonowały trzy klasy drugie, dwie trzecie, jedna czwarta i pierwsza licealna. Od podstaw zorganizowano również bibliotekę szkolną.

W kolejnych latach ulegała poprawie baza szkoły, przybywało uczniów, zmieniały się władze. W 1959 roku szkoła otrzymała imię Henryka Sienkiewicza, a 26 kwietnia 1959 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru.

Mury I LO opuszczały kolejne roczniki absolwentów. Do dziś jest ich parę tysięcy. Setki pięknych życiorysów, karier politycznych, naukowych czy społecznych.

Wiele zmieniło się w szkole od tych początkowych lat; jedno pozostało niezmienne – przywiązanie absolwentów do tego miejsca. Tradycja i duch poznania przeplata się z nowoczesnością. Szkoła, jako pierwsza w powiecie wprowadziła nauczanie języków w systemie międzyoddziałowym, następnie nauczanie rozszerzeń w takim systemie. Jako pierwsza wprowadziła prowadzenie dokumentacji nauczania w formie e-dziennika.

Jakie karty historii zapisane będą w przyszłości? To zależy od kolejnych roczników gimnazjalistów, którzy tu skierują swoje kroki.

 

dyr. Ryszard Więcek

(Na podstawie książek dr Ryszarda Pacułta i prac dr Alfonsa Rataja poświęconych I LO)

 

Tablica Zasłużonych Absolwentów w Sali Tradycji

 

L.P. rok szk. Nazwisko i imię absolwenta
1. 1948/1949 Jan Kukla,
2. Henryk Pokrywka
3. 1949/1950 Wiesław Derej,
4. Waldemar Krawczyk,
5. Jerzy Wyrozumski
6. 1950/1951 Zdzisław Rabicki
7. 1951/1952 Franciszek Czerniak,
8. Edward Szparagowski
9. 1952/1953 Czesław Szymczewski,
10. Karol Szyndzielorz
11. 1953/1954 Artur Tkocz
12. 1954/1955 Hebert Piontek
13. 1959/1960 Manfred Gorywoda
14. 1961/1962 Teresa Lewandowska
15. 1962/1963 Janina Ciurka
16. 1964/1965 Andrzej Grzegorczyk,
17. Izabella Hyla
18. 1965/1966 Barbara Bereta,
19. Elżbieta Kurowska
20. 1967/1968 Jan Polak
21. 1968/1969 Marek Stysiak
22. 1970/1971 Andrzej Mazur,
23. Krystyna Krzystkiewicz
24. 1971/1972 Henryk Czarnik – Matusewicz,
25. Czesław Olichwer,
26. Paweł Noakowski
27. 1972/1973 Roman Kojzar,
28. Andrzej Kryzar,
29. Maria Pijewska
30. 1973/1974 Edmund Cybis
31. 1974/1975 Krzysztof Staszewski
32. 1975/1976 Tomasz Goslar
33. 1976/1977 Sylwia Robota,
34. Dariusz Tabor
35. 1977/1978 Urszula Grzybowska,
36. Rudolf Kocula
37. 1978/1979 Ewa Adamiec,
38. Grażyna Kaczkowska,
39. Elżbieta Król
40. 1979/1980 Alina Argasińska
41. 1980/1981 Mariola Hnatów
42. 1983/1984 Aleksandra Wołoszczuk
43. 1985/1986 Joachim Greger,
44. Małgorzata Ignac
45. 1986/1987 Grzegorz Pacułt
46. 1989/1990 Andrzej Demitrów
47. 1991/1992 Anna Lustig
48. 1992/1993 Dorota Ślęzak
49. 1993/1994 Arkadiusz Latusek,
50. Paweł Zając
51. 1994/1995 Rafał Rusin
52. 1998/1999 Anna Stolot
53. 1999/2000 Magdalena Szyszka
54. Michał Wilk
55. 2000/2001 Anna Cychner
56. 2001/2002 Tomasz Mańkowski
57. 2002/2003 Marta Leja
58. Marek Parkosz
59. Rafał Kern
60. 2003/2004 Katarzyna Szejna
61. Tomasz Panusz
62. 2006/2007 Mariusz Gałązka
63. Daniel Lazar
64. 2007/2008 Natalia Szewerda
65. 2009/2010 Kamil Szostek
66. Elżbieta Gawenda
67. 2011/2012 Piotr Gawenda
68. 2012/2013 Paweł Szklarczyk
69. 2013/2014 Anna Bojczuk
70. Dominika Tiszbierek
71. 2016/2017 Michał Kucała
72. Miłosz Łotecki
73. 2017/2018 Emilia Kutyła
74. Marta Woszczycka
75. Sebastian Barton
76.
77.

Jest to najstarsze i najwyższe wyróżnienie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. Uczeń, który w opinii Rady Pedagogicznej był wybitną osobowością, zostaje uhonorowany umieszczeniem jego nazwiska na Tablicy Zasłużonych Absolwentów w Sali Tradycji Szkoły.

Certyfikat wpisu na Tablicy Zasłużonych Absolwentów wręcza się w dniu zakończenia nauki przez klasy maturalne. Wzór certyfikatu stanowi załącznik do Statutu.

 

Chorążowie Pocztu Sztandarowego

 

 

 

w latach: Imię i nazwisko asysta
1959 Henryk Pendziałek Barbara Koszowska

Teresa Sielicka

1962-1964 Kazimierz Szumlakowski Urszula Mikoluk

Renata Chudzio

1965-1967 Jerzy Wiktor Zofia Szumlakowska
1967-1969 Aleksandra Trybus

Anna Wiktor

1969-1971 Stanisław Dąbek Grażyna Roniewicz

Renata Kandziora

1971-1974 Edmund Cibis Krystyna Dżygała

Irena Żyłka

w 1975

1974-1977

Krzysztof Staszewski

Henryk Pająk

Sylwia Robota

Helga Kondziela

Rezerwa: Bogusława Gruszka

1977-1978 Piotr Kłosek Aldona Nabrdalik

Beata Wilpert

1978-1979 Lucjan Bojdak Sylwia Kasper

Grażyna Kaczkowska

1979-1980 Marek Rak Kornelia Stajszczyk

Alicja Winkler

Jolanta Kowalska

1980-1981 Jerzy Herud Mariola Hnatów

Barbara Kozłowska

1981-1982 Klaudiusz Wahl

Aleksander Niedzielski

Beata Rudzka

Elwira Blaszta

Danuta Zemełka

1982-1983 Jakub Turek Aleksandra Zgraja

Bogusława Foltyńska

1983-1984 Krzysztof Tarka Irena Worobiec

Jadwiga Przyszlak

1984-1986 Jarosław Klon Małgorzata Ignac

Małgorzata Tarapata

1986-1987 Mikołaj Turek Barbara Gajos

Agata Tomaszewicz

1987-1988 Mariusz Furgał Adriana Łukowska

Edyta Czerska

1988-1989 Anrzej Przyszlak Beata Bak

Ewa Kowalska

1989-1990 Andrzej Demitrów Donata Strzoda

 

1990-1991 Maciej Wieczorek Joanna Florek

Joanna Niedużak

1991-1992 Jarosław Jurkowski,
Artur Wilczek
Małgorzata Bilewicz

Aleksandra Kowalska

1992-1994 Łukasz Perejma Joanna Forkajm

Arleta Janus

1994-1995 Rafał Dreksa Joanna Florek

Joanna Niedużak.

1995-1997 Marcin Sieńczyk Katarzyna Wójcik

Katarzyna Hrebieniuk

1997-1999 Maciej Suliga Katarzyna Kasińska

Agnieszka Saduniowska

1999-2001 Łukasz Szostak Katarzyna Florek

Kamila Florczyk

2001-2003 Rafał Kern Magdalena Rebizak

Teresa Gubkin

2003-2005 Jakub Wojnicki Alicja Derej

Małgorzata Leja

Rezerwa: Karolina Gisman

2005 Odprowadzenie starego sztandaru:

Aleksander Gisman

Przyjęcie nowego sztandaru:

Mariusz Gałązka

Marta Kosiel

Aleksandra Zajda

 

Agnieszka Jarus

Dominika Urbanik

2005-2007 Mariusz Gałązka Agnieszka Jarus

Dominika Urbanik

2007-2009 Jakub Parzonka Kamila Reiter

Alicja Zaskórska

Rezerwa:

Agnieszka Niewadzisz

Dominika Adamowska

2009-2011 Maciej Polak Victoria Gisman

Sara Nankiewicz

2011-2013 Grzegorz Krawiec Angelika Orłowska

Aleksandra Pałka

Rezerwa: Magdalena Tofel

2013-2015  Mateusz Stelmach Oliwia Brzozowska

Natalia Winkler

Rezerwa:

2015 – 2017 Miłosz Łotecki

 

Małgorzata Zdon Anna Gustaw

Martyna Bujak

Rezerwa: Patryk Balicki; Natalia Janicka

Joanna Krebs, Maja Mielczarek

2017 – nadal Piotr Balicki Aleksandra Blachucik, Paulina Adamiak

 

Rezerwa: Sebastian Barton (do 2018), Andrzej Garecki, Natalia Kraska

Osowska Aniela